Zápis do MŠ 2024

Vážení příznivci naší mateřské školy,
rádi bychom Vás pozvali k zápisu do naší mateřské školy, který je letos pod názvem ,,Od nápadu po výstavu“.

Zápis se koná v termínu od 29. dubna do 3. května.

Termíny si můžete rezervovat na tel. čísle 776033242

VEŠKERÁ REGISTRACE PROBÍHÁ ONLINE NA NÍŽE UVEDENÉM LINKU. PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST VEŠKERÉMU ZNĚNÍ.

https://registrace.twigsee.com/f1/zakladniskolaam/F40B1A91-D7B7-4AD1-8990-A41BD4812453/odnapadupovystavU

Dítě do mateřské školy bude přijato na základě těchto kritérii. Musí splnit jednu z níže uvedených podmínek a je plně očkované nebo od praktického lékaře má potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy

  • Dítě, které k 31.08.2024 dovrší pěti let – děti předškolní, popř. jež mají schválený odklad školní docházky a splňují spádovost – tyto děti budou přijaty ze zákona, neboť předškolní vzdělávání je pro ně povinné.
  • Do mateřské školy budou přijímány děti, které jsou mladší 5 let a mají v naší základní škole sourozence.
  • U dětí, kterým na začátku školního roku 2024/2025 budou 3 roky, bude jejich přijetí posuzováno na základě pořadí podaných kompletních přihlášek.
  • U dětí, které jsou mladší tří let, bude jejich přijetí posuzováno individuálně

Zápis do mateřské školy

Milí přátelé,
prvně bychom Vám chtěli poděkovat, že jste si k zápisu zvolili naší mateřskou školu.

Přikládáme pár potřebných informací:
Elektronický formulář k přihlášení dítěte
– Po odeslání přihlášky se Vám objeví dokumenty ve formátu PDF, které jsou potřebné k zápisu a k podání přihlášky. Tyto dokumenty si, prosím, vytiskněte a řádně vyplněné je v den zápisu doneste do mateřské školy.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:
– Děti, které k 31.08.2023 dovrší pěti let – děti předškolní, popř. jež mají schválený odklad školní docházky a splňují spádovost – tyto děti budou přijaty ze zákona, neboť předškolní vzdělávání je pro ně povinné.
– Do mateřské školy budou přijímány děti, které jsou mladší 5 let a mají v naší základní škole sourozence.
– U dětí, kterým na začátku školního roku  2023/2024 budou 3 roky, bude jejich přijetí posuzováno na základě pořadí podaných kompletních přihlášek.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Den otevřených dveří MŠ

Milí přátele,
rádi bychom Vás pozvali na dny otevřených dveří do naší mateřské školy.
V případě, že byste se nemohli ve stanovený termín dostavit, prosíme, obraťte se na mateřskou školu – 602 673 965 a domluvte si telefonicky jiný termín.