Zápis do mateřské školy

Milí přátelé,
prvně bychom Vám chtěli poděkovat, že jste si k zápisu zvolili naší mateřskou školu.

Přikládáme pár potřebných informací:
Elektronický formulář k přihlášení dítěte
– Po odeslání přihlášky se Vám objeví dokumenty ve formátu PDF, které jsou potřebné k zápisu a k podání přihlášky. Tyto dokumenty si, prosím, vytiskněte a řádně vyplněné je v den zápisu doneste do mateřské školy.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:
– Děti, které k 31.08.2023 dovrší pěti let – děti předškolní, popř. jež mají schválený odklad školní docházky a splňují spádovost – tyto děti budou přijaty ze zákona, neboť předškolní vzdělávání je pro ně povinné.
– Do mateřské školy budou přijímány děti, které jsou mladší 5 let a mají v naší základní škole sourozence.
– U dětí, kterým na začátku školního roku  2023/2024 budou 3 roky, bude jejich přijetí posuzováno na základě pořadí podaných kompletních přihlášek.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Den otevřených dveří MŠ

Milí přátele,
rádi bychom Vás pozvali na dny otevřených dveří do naší mateřské školy.
V případě, že byste se nemohli ve stanovený termín dostavit, prosíme, obraťte se na mateřskou školu – 602 673 965 a domluvte si telefonicky jiný termín.