Zápis do MŠ 2024

Vážení příznivci naší mateřské školy,
rádi bychom Vás pozvali k zápisu do naší mateřské školy, který je letos pod názvem ,,Od nápadu po výstavu“.

Zápis se koná v termínu od 29. dubna do 3. května.

Termíny si můžete rezervovat na tel. čísle 776033242

VEŠKERÁ REGISTRACE PROBÍHÁ ONLINE NA NÍŽE UVEDENÉM LINKU. PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST VEŠKERÉMU ZNĚNÍ.

https://registrace.twigsee.com/f1/zakladniskolaam/F40B1A91-D7B7-4AD1-8990-A41BD4812453/odnapadupovystavU

Dítě do mateřské školy bude přijato na základě těchto kritérii. Musí splnit jednu z níže uvedených podmínek a je plně očkované nebo od praktického lékaře má potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy

  • Dítě, které k 31.08.2024 dovrší pěti let – děti předškolní, popř. jež mají schválený odklad školní docházky a splňují spádovost – tyto děti budou přijaty ze zákona, neboť předškolní vzdělávání je pro ně povinné.
  • Do mateřské školy budou přijímány děti, které jsou mladší 5 let a mají v naší základní škole sourozence.
  • U dětí, kterým na začátku školního roku 2024/2025 budou 3 roky, bude jejich přijetí posuzováno na základě pořadí podaných kompletních přihlášek.
  • U dětí, které jsou mladší tří let, bude jejich přijetí posuzováno individuálně