Naše škola venku

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je rozšíření vybavení již stávající přírodní zahrady o další prvky podporující environmentální výchovu dětí a prvek pro smysluplné zadržení vody v naší zahradě a hospodaření s ní.

Projekt byl dokončen v roce 2022