Základní škola ve Ktiši

Naše škola se nachází v malé obci Ktiš v okrese Prachatice, obklopuje ji nádherná příroda podhůří Šumavy s dominantou vrchu Chlum. Zřizovatelem školy je obec Ktiš.

Ve škole udržujeme klidné, téměř rodinné prostředí. K dětem přistupujeme individuálně a přihlížíme k jejich potřebám. Vedeme je k vzájemné úctě a toleranci.

Naše škola je malotřídka se dvěma třídami. V jedné třídě je první a druhý ročník a v druhé třídě třetí, čtvrtý a pátý. Český jazyk, matematiku a angličtinu vyučujeme ve třídách, děti pracují v lavicích, používají sešity a učebnice.

K výuce ostatních předmětů využíváme rozsáhlý školní pozemek a školní zahradu s venkovní učebnou.

Největší výhodou vzdělávání v malotřídce je malý počet dětí ve třídě. Všichni se navzájem dobře znají již od školky. Ze sociálního hlediska je věkově různorodá skupina dětí daleko přirozenější, než věkově stejnorodá.

Mladší děti se přirozeně učí respektovat autoritu staršího spolužáka. Starší děti se stávají vzorem pro mladší, učí se jim pomáhat a tolerovat jejich potřeby.

Aktuality

Vyhlášení ředitelského volna na dny 9. 5. a 10. 5. 2024

Podle ustanovení §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji…

Zápis do MŠ 2024

Vážení příznivci naší mateřské školy,rádi bychom…

Zápis do ZŠ 2024

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní…

Pracovníci základní školy

Mgr. Jiří Galdia
ředitel školy

725 975 760
reditel@skola-ktis.cz

Mgr. Tomáš Dryje
třídní učitel

602 473 935
t.dryje@seznam.cz

Ilona Dryjová
učitelka a vychovatelka ŠD

ilonadryjova@seznam.cz

Mgr. Markéta Zítková
učitelka

Školní družina

Každý pracovní den:

7:00 – 8:00
12:00 – 15:00

Ilona Dryjová
vychovatelka

ilonadryjova@seznam.cz

Školní družinu vnímáme jako čas a prostor pro trávení volného času dětí podle jejich momentálních potřeb a zájmů. Školní družina využívá veškeré školní prostory. Vedeme děti k samostatnosti a odpovědnosti za svoje jednání.

Za pobyt ve školní družině děti neplatí žádné poplatky.

Volnočasové kroužky:

  • Tvoření na Vánoce a Velikonoce
  • Dramaťák
  • Tancování
  • Ruční práce
  • Náboženství

Vychováváme svobodné lidi, kteří se k sobě chovají slušně a navzájem spolu vycházejí

Fotogalerie

Zápis do 1. třídy

Zápis se uskutečňuje vždy v měsíci dubnu. Odehrává se v prostorech školy a jsou na něm zábavnou formou her a úkolů zjišťovány předpoklady budoucích prvňáčků pro nástup do 1. třídy. Konkrétní pozvánka i s konkrétním datem bude vyvěšena na Facebooku.

Knihovna

Knihovna je dětem k dispozici jak v rámci vyučování, tak v rámci trávení volného času. Samostatně si mohou vybrat knihu podle svých představ. Mají široký výběr krásných knih, roztříděných podle věku a tematických celků.