Mateřská škola ve Ktiši

Naše školka se nachází na krásném a klidném místě s neuvěřitelně velkou zahradou. Díky zaměstnancům, dotacím a podpory obce je zahrada velmi bohatě vybavena nejen hřištěm, ale především různými prvky, které využíváme k environmentální výuce. Výuka venku je pro nás zásadní, proto využíváme i okolí Ktiše k procházkám a výletům, např. do ovocného sadu, lesa a k rybníku. 

ŠVP nese název Království pod lípou a od toho se odvíjí naše jednotřídka ( 2-6 let) Na paloučku. Do ŠVP jsme začlenili lidové tradice, abychom je v dětech nadále upevňovali, a s tím související pečení mětýnek, perníčků apod. Pobyt venku se snažíme dodržovat každý den v dopoledních i odpoledních činnostech, pokud tedy zrovna nepadají trakaře.

Přijímáme děti od 2 let, pokud mají hygienické a stravovací návyky. K dětem přistupujeme individuálně dle jejich potřeb. 

Během minulého roku jsme obměnili spousty hraček v herně, předělali sklad na kinetické pískoviště a zrekonstruované jsou také šatny. Další proměny vnitřních prostor MŠ (menší rekonstrukce) jsou v plánu. 

Aktuality

Zápis do mateřské školy

Milí přátelé, prvně bychom Vám chtěli poděkovat, že…

Den otevřených dveří MŠ

Milí přátele, rádi bychom Vás pozvali na dny otevřených…

Denní režim v mš

Školku otevíráme v 6:35

Následuje postupný příchod dětí a spontánní činnosti do 8:15

Od 8:15 do 8:30 probíhá ranní cvičení

Od 8:30 do 9:00 svačíme a dbáme o správné hygienické návyky

Po ranní svačině od 9:00 do 9:30 začíná řízená činnost, zahrnuje hlavní výuku tematického týdne (téma týdne najdete vždy na nástěnce při vstupu do herny), řízená činnost má prvky čtenářské a matematické pregramotnosti, hudební výchovy, výtvarné i pracovní výchovy, dramatické výchovy, mluveného projevu, ale i socializace a slušného chování.

9:30 –  11:30 jsme venku, kde mají děti prostor pro volnou hru nebo environmentální výchovu. 

11:30 – 12:00 je podáván oběd, poté čištění zoubků a převlékání do pyžámek případně vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů. 

12:00 – četba pohádky a následně i poslech CD * předškolní děti připravujeme na nástup do školy 

12:00 – 14:00 odpolední odpočinek (dle potřeby dětí), vstávání, ustýlání postýlek 

14:00 – 14:30 svačíme a dbáme o správné hygienické návyky

14:30 – začínají odpolední spontánní a zájmové činnosti a pobyt venku 

Školka se uzavírá v 16:35

Pracovníci mateřské školy

Iveta Viktorová
učitelka

602 673 965

Oskar Arce
učitel – vedoucí školky

602 673 965

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se v roce 2023 uskuteční v květnu. Více informací