Historie školství ve Ktiši

Vyučování ve Ktiši se datuje od roku 1626 a probíhalo trvale v němčině.

29.května 1946 byla otevřena česká škola ve Ktiši.

Při prvním zápise bylo přítomno 15 žáků,10 dětí z českých rodin, 5 dětí z rodin smíšených a 5 dětí nemluvilo vůbec česky.

Škola byla vždy málotřídní školou pro 1.-5.ročník, ve třídách se učili žáci více ročníků.

V průběhu let se měnil počet žáků od maximálního počtu  55 žáků ve školním roce  1963-64 k minimálnímu počtu 15 žáků ve školním roce 1953-54.

Ve školním roce 1991-1992 se žáci přestěhovali do budovy mateřské školy, ve které sídlí škola dodnes.

Od 1.1.2003 je Základní škola a Mateřská škola Ktiš právním subjektem, který zřizuje Obec Ktiš. Součástmi školy jsou jednotřídní mateřská škola, školní jídelna a dvojtřídní základní škola pro žáky 1.-5.ročníku.

Ředitelé školy ve Ktiši:

1946 František Dvořák (první český správce školy ve  Ktiši)
1948 J. Božovský
1948 František  Maršík
1949 Josef  Fiala
1963 František  Bandy
1964 Václav  Hůrský
1972 Helena  Hůrská
1991 Václav  Hůrský
2002 Mgr. Alena  Pikrtová
2004 Mgr. Jana  Krohová
2008 Mgr. Petra Prášková

Projekty, ve kterých jsme zapojení