Mateřská škola ve Ktiši

Vstupte do naší jednotřídní mateřské školy v srdci obce Ktiš a objevte prostředí plné radosti, učení a lásky k přírodě. Nacházíme se v malebném okolí, kde nás obklopuje nádherná krajina, která přispívá k pozitivní atmosféře a pohodě v naší mateřské škole.

Ve vzdělávací nabídce klademe důraz na respekt k přirozenému cyklu života a ročních období. Chceme, aby se děti nejen vzdělávaly, ale také cítily propojení s okolním světem a přírodou. Proto vytváříme prostředí, které podporuje kreativitu, zvídavost a radost z objevování nového.

Naše vzdělávání je obohaceno o exkurze, výstavy a projektové dny, které rozvíjejí zájem dětí o svět kolem nich. Snažíme se jim poskytnout širokou paletu zážitků a znalostí, které podporují jejich celkový rozvoj.

Velký důraz klade naše mateřská škola na vzájemné působení rodičů a školy. Vytváříme pevný vztah mezi rodiči a pedagogy, a to prostřednictvím společných dnů pro rodiče. Tyto dny jsou koncipovány buď pro společné tvoření, kde se rodiče mohou aktivně zapojovat do vzdělávacího procesu svých
dětí, nebo pro vystoupení, kde se mohou pyšnit úspěchy svých malých předškoláčků.

Pokud kapacita dovolí, rádi přivítáme děti již od věku dvou a půl let. V tak mladém věku klade naše škola důraz na hygienické a stravovací návyky, abychom společně s rodiči vytvořili podporující prostředí pro optimální rozvoj každého dítěte.

Přijďte k nám do školky ve Ktiši a společně vytvářejme prostředí plné lásky, radosti a vzájemného respektu, ve kterém se každé dítě může rozkvést a připravit se na svou další životní etapu.

Aktuality

Zápis do mateřské školy

Milí přátelé, prvně bychom Vám chtěli poděkovat, že…

Den otevřených dveří MŠ

Milí přátele, rádi bychom Vás pozvali na dny otevřených…

Denní režim v mš

Školku otevíráme v 6:35

Následuje postupný příchod dětí a spontánní činnosti do 8:15

Od 8:15 do 8:30 probíhá ranní cvičení

Od 8:30 do 9:00 svačíme a dbáme o správné hygienické návyky

Po ranní svačině od 9:00 do 9:30 začíná řízená činnost, zahrnuje hlavní výuku tematického týdne (téma týdne najdete vždy na nástěnce při vstupu do herny), řízená činnost má prvky čtenářské a matematické pregramotnosti, hudební výchovy, výtvarné i pracovní výchovy, dramatické výchovy, mluveného projevu, ale i socializace a slušného chování.

9:30 –  11:30 jsme venku, kde mají děti prostor pro volnou hru nebo environmentální výchovu. 

11:30 – 12:00 je podáván oběd, poté čištění zoubků a převlékání do pyžámek případně vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů. 

12:00 – četba pohádky a následně i poslech CD * předškolní děti připravujeme na nástup do školy 

12:00 – 14:00 odpolední odpočinek (dle potřeby dětí), vstávání, ustýlání postýlek 

14:00 – 14:30 svačíme a dbáme o správné hygienické návyky

14:30 – začínají odpolední spontánní a zájmové činnosti a pobyt venku 

Školka se uzavírá v 16:35

Pracovníci mateřské školy

Iveta Viktorová
učitelka

602 673 965

Iveta přináší do naší školky bohaté zkušenosti a chápání dětí, které získala během svého života. Její vztah k dětem nelze lépe popsat než jako vztah, který má babička ke svým vnoučátkům. Je plná porozumění, trpělivosti a chápavosti, což se odráží ve způsobu, jakým pracuje s našimi malými školáčky.
Přístup k vzdělávání: Iveta klade velký důraz na individuální potřeby každého dítěte. S respektem k jeho jedinečné osobnosti a schopnostem se snaží podporovat jejich růst a objevování nových vědomostí. Její cílem je nejen vzdělávat, ale také budovat pevný vztah s rodiči, protože věří, že spolupráce mezi rodinou a školou je klíčovým prvkem úspěšného vývoje dítěte.

Oskar Arce
učitel – vedoucí školky

602 673 965

Osobní inspirace: Oskarova cesta k učení byla ovlivněna jeho maminkou, která je mu v učení vzorem.
Je přesvědčený, že vzdělávání by mělo být poháněno láskou, pochopením a respektem k jedinečnosti
každého dítěte.

Přístup k vzdělávání: Oskar vyzdvihuje hodnotu vzdělávání, které vychází z přirozenosti dětí. Jeho
cílem je podporovat organický rozvoj dětí a umožnit jim objevovat svět kolem sebe prostřednictvím
radosti ze hry a zvídavosti.

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se v roce 2024 uskuteční na přelomu dubna a května. Více informací