Zápis do mateřské školy

Milí přátelé,
prvně bychom Vám chtěli poděkovat, že jste si k zápisu zvolili naší mateřskou školu.

Přikládáme pár potřebných informací:
Elektronický formulář k přihlášení dítěte
– Po odeslání přihlášky se Vám objeví dokumenty ve formátu PDF, které jsou potřebné k zápisu a k podání přihlášky. Tyto dokumenty si, prosím, vytiskněte a řádně vyplněné je v den zápisu doneste do mateřské školy.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:
– Děti, které k 31.08.2023 dovrší pěti let – děti předškolní, popř. jež mají schválený odklad školní docházky a splňují spádovost – tyto děti budou přijaty ze zákona, neboť předškolní vzdělávání je pro ně povinné.
– Do mateřské školy budou přijímány děti, které jsou mladší 5 let a mají v naší základní škole sourozence.
– U dětí, kterým na začátku školního roku  2023/2024 budou 3 roky, bude jejich přijetí posuzováno na základě pořadí podaných kompletních přihlášek.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.